Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje (2020)

Memorialo idėja – visus 20 000 partizanų, paaukojusių gyvybes už Tėvynės laisvę nelygioje pokario kovoje prieš sovietų okupantus. Memorialui parinkta išskirtinė tiek landšaftu, tiek geografija vieta – Kryžkalnio k. ( Raseinių raj. ) Sudedamosios memorialo dalys yra partizanų kovos istorijos ekspozicijos paviljonas kalno papėdėje, lietuviško kalavijo formos obeliskas ( H-25 ), atminimo siena su 20 000 žuvusių partizanų pavardėmis, išpjautomis Vyčio kryžiaus formos stelose, pagerbimo aikštė ( talpinanti iki 1 000 žmonių ), su nežinomo partizano kapu, bei baigiama statyti koplyčia ( arch. V. Bakšienė ).