Curriculum Vitae

Gi­mė:

1939 m. vasario 25, Kaune, Lie­tu­vo­je

Iš­si­la­vi­ni­mas:

1955 – 1957  mokėsi Kauno muzikos mokykloje, Kaunas

1957 – 1962  mokėsi Lietuvos valstybinėje koncervatorijoje ( prof. Stasio Vainiūno klasė )

Dar­bas:

1962- 1988  metais dirbo koncertmeistere ir fortepijono dėstytoja