Lukiškių aikštės projektas „Laisvė“

 

AIŠKINAMASIS TEKSTAS.

Lukiškių erdvės planavimo principas

Memorialinė ir poilsio funkcijos aiškiai atskiriamos. Skulptūrinė kompozicija „Laisvė“ tampa skirtingas viešąsias erdves jungiančiu elementu.

Memorialinė-reprezentacinė aikštė

Nauja memorialinė- reprezentacinė aikštė formuojama tarp buvusių KGB rūmų pastato, Teatro ir muzikos akademijos ir banguojančios skulptūrinės kompozicijos. Plačiausia aikštės vieta- prieš buvusius KGB rūmus, kurie tampa svarbia šios erdvės dominante. Atminties ugnelių alėja, besidriekianti šalia vakarinės rūmų sienos, jungia aikštę ir įėjimą į Genocido aukų muziejų. Esami nedidelės apimties memorialiniai objektai Aukų gatvėje išsaugomi. Aikštė grįsta skirtingo pločio akmens juostomis. Esanti Gedimino prospekto danga naujoje memorialinėje-reprezentacinėje aikštėje rekonstruojama. Šviestuvai paliekami. Automobilių eismas aikšte galimas, tačiau ribojamas.

Parkas-skveras

Kita Lukiškių erdvės dalis skirta miestiečių ir svečių poilsiui. Žaliosios salos laisvai susilieja su poilsio aikštelėmis ir takais, vedančiais čia tarp medžių, čia atviroje erdvėje. Praeivį lydi atradimų seka- paroda, fontanas, jauki skaitymo vieta… Mažame stiklo paviljone galima įsigyti kavos ar laikraštį, nusileisti į viešąjį tualetą. Aikštelių ir takų danga- smulkus plūktas žvirgždas. Šalia gatvių formuojamos žaliosios kalvelės keičia erdvės parametrus, teikia žmogiško mastelio jausmą ir padeda apsaugoti parką nuo gatvės triukšmo.Gyvenimas pievoje parko viduje, kaip ir vingiuotose alėjose, visą laiką kinta priklausomai nuo dienos, metų laikų.
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia tampa šio lauko architektūrine dominante.

Simbolis „Laisvė“

Skulptūrinė kompozicija atspindi esminę pergalės sąlygą- tautos vienybę. Tai tarsi parašas akmenyje. Nenutrūkstanti žmonių grandinė- tai išėjusių ir gyvųjų vienybė: Pilėnų gynėjai, caro laikų sukilėliai, Sibiro tremtiniai, kritę partizanai. Tai ir Baltijos kelias, televizijos bokšto ir parlamento gyvosios barikados. Taip pat tvirtai susikibę rankomis nepriklausomybės skelbimo akimirkoje.
Tai 3,7m aukščio ir 1,2m pločio banguojanti kalto akmens siena su glaudžiai sustojusių žmonių siluetus primenančiomis tuštumomis. Visi siluetai skirtingi. Tuštumos apšviestos naktį. Jų paviršius poliruotas, kampai švelnūs.
Skulptūrinė kompozicija interaktyvi. Pėstieji gali praeiti tuštumomis daugelyje vietų. Ar stabtelti- tarsi susiliedami su amžinybe.

R. Paleko archstudija, skulptorius Tadas Gutauskas (TaDas).

PROJEKTO FILMUKAS:
http://www.youtube.com/watch?v=y_-D8RyZt9c