Šamanai

Šiuolaikinis lietuvių menininkas Tadas Gutauskas pristatė skulptūrų ciklą „Šamanai“ (2022-2023).

Kūrinių plastinė kalba primena su primityviojo, naiviojo ar čiabuvių, prigimtinio meno estetika. Tarytum senoviniai patamsėjusios, pažaliavusios bronzos, lyg „antikvariniai“ atvaizdai labai dinamiški, asociatyviai dekoratyvūs ir labai artimi ženklams ar logotipams.

,,Šamanai“ primena burtininkus, pasivertusius gyvūnais. Tai lyg animistiški, transcendentiški, sunkiai atpažįstamų, keistai iškraipytų bruožų, žmogaus sielos ar protėvių su dvasių kaukėmis pavidalai, nelyginant totemų stulpai su šešėliais, ar keistos mitinės būtybės.

Menininkas netikėtai sujungia tūrines erdvines skulptūrų ypatybes su vyraujančiu fasadu, suplokštu ir ikonišku ornamentiniu jų suvokimu. Minkšta, aptaki ,,augalinė“ skulptūrų plastika sukuria įkaitusio, lankstaus ir tekančio metalo įspūdį. Dailininkas puoselėja biomofinę žmogaus sampratą, kai jo kūnas primena augalų kamienus, stiebus, šakas ar lapus. Žmogaus formos čia trykšta augmenijos ir gyvūnijos gyvybingumu.

Maginė šių skulptūrų galia slypi ir jų kiaurymių ažūro tuštumoje, tarsi liudijančioje judančių kūnų materijos sąveika su oru, vėju ir eterine ar astraline okultine erdve. Toks didelis dėmesys tuštumai skulptūrų kiaurymėse ir formų tarpuose neabejotinai primena primityviojo religinio meno kalbą ir regimo bei neregimo pasaulių jungties simboliką.

Šių skulptūrų šešėliai taip pat itin išraiškingi, tarsi pratęsiantys kūrinių gyvavimo šviesai alternatyviu pavidalu. Kūniškumo transformavimą į „anapusines“ būsenas liudija ir skulptūrų formų asociacijos su laužo liepsnų liežuviais. Arba jie primena judančių figūrų atvaizdus, tarsi kilusius iš mistinių magų šokių prie ugnies aukuro. Skulptūrose gausu asociacijų su mitologiniais paukščiais, žuvimis, Gyvybės medžiu ir jo žiedais bei Gamtos valdovu.

Šamanų skulptūrų kompozicinė sandara ir jų formų deformacija visiškai skiriasi nuo klasikinės tradicijos ir liudija menininko kelio unikalumą.

Vytautas Tumėnas, humanitarinių mokslų daktaras, meno istorikas, etnologas