Curriculum Vitae

Gi­mė:

1970 m. ge­gu­žės 31, Vil­niu­je, Lie­tu­vo­je

Iš­si­la­vi­ni­mas:

1981 – 1988 M.K. Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­ja, Vil­nius

1989 – 1995 Vil­niaus Dai­lės Aka­de­mi­ja, skulp­tū­ra, prof. Mindaugo Navako klasė, magistro laipsnis, Vil­nius

1995 Zalc­bur­go Va­sa­ros Aka­de­mi­ja, prof.Hermann Nitsch klasė, Zalcburgas

1995 – 1996 Ka­ra­liš­koji Vaiz­duo­ja­mo­jo Meno Akademija, prof. Ann Ed­holm klasė, Stokholmas

1996  Is­lan­di­jos Me­no ir Ama­tų Ko­le­džas, Reik­ja­vi­kas

Dar­bas, narystė:

Nuo 1997 Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys

1997 – 1999 Dai­li­nin­kas eks­per­tas (Lie­tu­vos Dai­li­nin­kų Są­jun­gos ga­le­ri­jo­je)

Nuo 2002 Tarptautinio skulptūros simpoziumo “Kuršių meno savaitė” kuratorius

Nuo 2004 Meno galerijos “TaDas” savininkas ir įkūrėjas

Nuo 2004 Vilniaus Rotary klubo “ Perkūnas“ narys

Nuo 2004 VŠĮ “ Galerija TaDas”  direktorius

Apdovanojimai:

2007 Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio apdovanojimas

2007 ” Skulptūros Lietuvos krepšiniui sukūrėjui ” Lietuvos krepšinio federacijos apdovanojimas

2009 Šv. Kristoforo statulėlė, Vilniaus miesto apdovanojimas

2009 Tūkstantmečio dainų šventės „ Amžių sutartinė “ apdovanojimas „ Tūkstantmečio žvaigždė “

2010 Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ordinas „ Už Tėvynės laisvę “

2019 Miesto Belaja Cerkov (Ukraine) apdovanojimas ” Geriausi architektūriniai – urbanistiniai projektai „

2021 Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimas ” Garbės ženklas ” ( Už nuopelnus Raseinių kraštui ir Raseinių krašto garsinimą Lietuvoje )

Konkursai:

2023 m. Konkuras filosofo Arvydo Šliogerio atminimui, II vieta , ( arch. Gintaras Čaikaukas ), Panevėžys

2022 m. Konkursas ” Tautos laisvei „, I vieta,  ( arch. Gintaras Čaikauskas ), Šiaulių miesto prisikėlimo aikštė, Šiauliai

2022 m. Konkursas ” Raseinių vartai „,  I vieta, ( arch. Gintaras Čaikauskas ), Raseiniai

2015 m. Lietuvos ugniagesių gelbėtojų simbolio konkursas, I vieta, Valčiūnai, Vilniaus rajonas

2013 m. skulptūrų konkursas Druskininkų miesto viešosioms erdvėms, I vieta, Druskininkai

2009 m. Lukiškių aikštės konkursas, III vieta ( I vieta neskirta niekam konkurse ), ( arch. Rolandas Palekas  ), Vilnius

2006 m. Paminklo Adolfui Ramanauskui – Vanagui konkursas, I vieta,  NATO kovinio rengimo centras, Nemenčinė

2000 m. laikraščio „Verslo žinios” simbolio „Aukso luitas” konkursas, I vieta, Vilnius

1999 m. simpoziumas „Smėlio žaidimai”, I vieta (su Audriumi Gražiu), Smiltynė

Svar­biau­sios per­so­na­li­nės pa­ro­dos:

2023 „Pavidalų protėviai”, AP galerija, Vilnius, Lietuva

2022 Tarpautinė meno mugė ArtVilnius’22, Vilnius, Lietuva

2011 „ Unikalu Lt “, 13 medinių modernių Užgavėnių kaukių kolekcija, M.K. Čiurlionio muziejus, Velnių muziejus, Kaunas

2011 „ Unikalu Lt “, FIBA EUROPE užsakymu sukūrė Eurobasket 2011 skirtą sirgalių atributikos kolekciją ( marškinėliai, kepurės, amuletai, magnetai, verslo dovanos ir kt. )

2010 „ Polichrominė skulptūra “, Savicko paveikslų galerija, Vilnius, Lietuva

2007 „ Spalva ir forma“, baldų salonas „ Beola“, Vilnius, Lietuva

2006 „ Besikeičianti praeitis“, Lietuvos konsulatas, Niujorkas, JAV

2005 “ Šiaurės saulė“, Target galerija, Vašingtonas, JAV

2004 Tapyba, Litexpo parodų centras, Vilnius, Lietuva

2004 Tarptautinis seminaras “ Baltic Sea Visions”, Ventė, Lietuva

2003 Skulptūra, tapyba, Etten Leur miesto merija, Nyderlandai

“TaDas”, galerija Opsteker, Amsterdamas, Nyderlandai

Tapyba, objektai, Savicko paveikslų galerija, Palanga, Lietuva

“TaDas”, galerija Vasby parodų rūmai, Stokholmas, Švedija

Skulptūra, tapyba, Lietuvių  dailės muziejus, Čikaga, JAV

“Šiaurės saulė”, M.K.Čiurlionio dailės galerija, Čikaga, JAV

2002 “ TaDas “, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija , Vilnius

2001 Tapyba, skulptūra, galerija Christiane Charles, Paryžius, Prancūzija

Garso – vaizdo instaliacija “Keturi gyvenimo būdai”, Vilnius, Lietuva

“Perfect World”, galerija Vartai, ( su Vytautu Pakalniu ), Vilnius, Lietuva

2000-2001 “Švytintys kūnai”, Teko Center galerija, Herningas, Ulrik Witt galerija, Danija

“Ledo skulptūrų parkas”, Vilnius, Lietuva

“Runos”, galerija “Barotti”, Klaipėda, Lietuva

“Simbolių kolekcija”, viešbutis Radisson SAS Astoria, Vilnius, Lietuva

1999-1997 “Ar­che­ti­pai”, ga­le­ri­ja Kreb­sen, galerija Carpe Diem, ( su Audriumi Gražiu ), Ko­pen­ha­ga, Da­ni­ja

Vaiz­do-gar­so ins­ta­lia­ci­ja “Už­mirš­ti žen­klai” Art Cen­tre Re­pli­ca, Stok­hol­mas, Švedija

Galerija Lie­tu­vos Ai­das, Vil­nius, Lie­tu­va

“Fan­ta­zi­ja nu­ga­li na­tū­rą”, Em­bai­xa­da Mi­nei­ra, San Pau­las, Bra­zi­li­ja

“Ug­nis ir že­mė”, ga­le­ri­ja Ar­ka, Vil­nius, Lie­tu­va

1996 Ta­py­ba, Häsel­lby pi­lis, Stok­hol­mas, Švedija

1995 “Pa­ži­ni­mo me­dis” (su Yumi­ko Shio­za­ki, Ja­po­ni­ja), Skep­pshol­men, Švedija

Stok­hol­mas, Šve­di­ja

1994 Ta­py­ba, ga­le­ri­ja Lie­tu­vos Ai­das,Vil­nius, Lietuva

1993 Skulp­tū­ra, ga­le­ri­ja Var­tai, Vil­nius, Lie­tu­va

Svar­biau­sios gru­pi­nės pa­ro­dos:

2023 Tarptautinė meno mugė „ArtVilnius’23”, Vilnius, Lietuva

2023 Tarptautinė meno mugė „Positions Berlin Art Fair 2023”, Berlynas, Vokietija

2023 „Permacrisis” (su grupe „Be šešėlių”), Vilniaus rotušė, Vilnius, Lietuva

2023 „Permacrisis” (su grupe „Be šešėlių”), galerija „Baroti”, Klaipėda, Lietuva

2022 Tarpautinė meno mugė ArtVilnius’22, Vilnius, Lithuania

2012 EXPO 2012, Yeosu , Pietų Korėja

2006 ” Namas prie upės“, Vilniaus miesto Rotušė, Vilnius, Lietuva

2006 „ VNMG paroda, Savicko paveikslų galerija, Palanga, Nida, Vilnius, Lietuva

2005 “ Mados Infekcija”( su Julian Fedo), Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, Lietuva

2005 “ Širdžių karai“, galerija Aukso avis, Vilnius, Lietuva

2005 “ Kilimai” , Nacionalinis dramos teatras, Vilnius, Lietuva

2004 “ White “, Bird’s galerija, Melburnas, Australia

2004 Užupio tapybos pleneras, Vilnius, Lietuva

2004 “ Green Deco “, Litexpo parodų centras, Vilnius, Lietuva

2004 „Mados infekcija“(kolekcija su Julian Fedo), Forumo rūmai, Lietuva

„Gyvenimo būdai“, Fukuoka dailės muziejus, Japonija

2003 Tarptautinė meno mugė, Gentas, Belgija

“Kuršių meno savaitė 2003”, Ventė, Lietuva

Tapybos bienalė,Vasby parodų rūmai, Stokholmas, Švedija

“Akvariumas”, galerija Baroti, Klaipėda, Lietuva

“Mados infekcija” ( kolekcija su Julian Fedo ), Forumo rūmai, Vilnius, Lietuva

“Kuršių meno savaitė 2002”, Ventė, Lietuva

“Draugystė”, galerija Infra, Stokhomas, Švedija

“Žmogus ir gamta”, galerija “Minami Aoyama”, Tokijas, Japonija

“Be šešėlių”, ( su A. Gražiu, V. Marcinkevičiumi, E. Bžesku ), Burglinster pilis, Liuksemburgas

2002 Lulea žiemos bienalė, ( su Audrium Gražiu ), Liulea, Švedija

“Penki dailininkai iš Lietuvos”, galerija “1”, galerija Konstframjandet, Ekogaleriet , Gotene “Komuna”  Upsala, Švedija

2001 Tapyba, galerija Krebsen, ( su Audrium Gražiu ), Kopenhaga, Danija

“Vartams 10” galerija Vartai, Vilnius, Lietuva

“Susitikimai”, Vinliaus rotušė, Vilnius, Lietuva

“Be šešėlių”, Europos Parlamento galerija, galerija Artyp, Briuselis, Belgija

Lenkijos institutas, Stokholmas, Švedija

“00:24. Įvairūs motyvai”, galerija Vartai, Vilnius, galerija Artist’s Space, Berlynas,

2000 “Intriga-Provokacija”, M.K.Čiurlionio Nacionalinis Dailës muziejus, Kaunas Lietuva

Tapyba, galerija May, Karise, Danija

1999 “Be šešėlių”, galerija Vartai, ( su A. Gražiu, V. Marcinkevičiumi, E. Bžesku ), Vilnius, Lietuva

“Keturi=4”, Eurovartai, Taipėjus, Taivanis

“Vaiz­das+gar­sas. La­bo­ra­to­ri­ja”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

Tarp­tau­ti­nė dai­lės mu­gė, Stok­hol­mas, Šve­di­ja

“Var­tams – 8”, ga­le­ri­ja Var­tai, Vil­nius, Lie­tu­va

Lie­tu­vos me­ni­nin­kai, “9+9”, Aache­no ro­tu­šės dai­lės ga­le­ri­ja, Vo­kie­ti­ja

1998 Vaiz­do -gar­so ins­ta­lia­ci­ja “Rau­do­no­ji kny­ga”, Ex­po ‘98, Lie­tu­vos pa­vil­jo­nas,

Li­sa­bo­na, Por­tu­ga­li­ja

“Du van­de­ny­nai”, ga­le­ri­ja Fu­nar­te, San Pau­las, Bra­zi­li­ja

“Pen­kios kryž­ke­lės”, Klai­pėdos Pa­ro­dų rū­mai, Klai­pė­da, Lie­tu­va

1997 “Ma­giš­ka­sis re­a­liz­mas”, Cen­tri­nė Pa­ro­dų  Sa­lė, Ma­nie­žas, Sankt Pe­ter­bur­gas, Ru­si­ja

“Lie­tu­vos dai­lė 97: ga­le­ri­jos pri­sta­to”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

1996 “Konst Pris Eko­lo­gi”, Fred­sga­tan 12, Stok­hol­mas, Skånska Kon­stmu­seum Pic­tu­ra, Švedija

Skulp­tū­ra, Trel­e­bor­go dai­lės ga­le­ri­ja, Šve­di­ja

Skulp­tū­ra, ga­le­ri­ja Lo­ra, Stok­hol­mas, Šve­di­ja

1995 “Lie­tu­vos dai­lė 95”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

Ta­py­ba, Tvir­to­vė, Zalc­bur­gas, Aust­ri­ja

“2×2”, M.K. Čiur­lio­nio Na­cio­na­li­nis Daiės Mu­zie­jus, Pa­veiks­lų  ga­le­ri­ja, Kau­nas

1994 Ins­ta­lia­ci­ja “Ama­rai”, ga­le­ri­ja Ju­tem­pus, Vil­nius, Lie­tu­va

1994-1993 Pir­ma­sis ir ant­ra­sis tarp­tau­ti­nis skulp­tū­ros  sim­po­ziu­mas, “Eu­ro­pos parkas”, Vil­nius, Lietuva

1988 Res­pub­li­ki­nė vaiz­duo­ja­mo­jo me­no pa­ro­da, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras Vil­nius, Lietuva

Kūriniai viešoje erdvėje:

2023 Raseinių miesto vartai, skulptūra „Lūšis”, ( arch. Gintaras Čaikauskas ), Raseiniai, Lietuva

1993 Skulptūra  ”Triumfo arka ” , Europos parkas, Vilnius, Lietuva

1994 Skulptūra ” Skliautas ”,  Europos parkas, Vilnius, Lietuva

1995 Skulptūra ” Dygus ”,  Europos parkas, Vilnius, Lietuva

2002 Skulptūra ” Gyvenimo medis ”, viešbutis Holiday Inn, Vilnius, Lietuva

2003 Fontanas  ” Jausmų dėžė”, Forum Palace, Vilnius, Lietuva

2005 Mozaika ” Gyvenimas jūroje”, Telekomo sporto klubas, Vilnius, Lietuva

2006 Skulptūra ” Dvyniai”, Verslo trikampis, ( arch. Saulius Pamerneckis ) Vilnius, Lietuva

2006 Paminklas Adolfui Ramanauskui – Vanagui, Nemenčinė, Lietuva

2007 Monumentas ” Lietuvos krepšiniui”, ( arch. Tauras Paulauskas ), prie Siemens Arenos, Vilnius, Lietuva

2009 Skulptūra  ”Vienybės medis“,  ( arch. Rolandas Palekas ), Lietuvos vardo Tūkstantmečiui, Vingio parkas, Vilnius, Lietuva

2010 Skulptūra  „ Saulės vaikai “, Augustino Rakausko piliakalnis, Vaizgakiemis, Prienai, Lietuva

2010 Skulptūra  „ Laisvės kelias “, ( arch. Saulius Pamerneckis ) Konstitucijos prospektas, Vilnius, Lietuva

2012 Paminklas Jonui Mačiuliui- Maironiui, Maironio parkas, Raseiniai, Lietuva

2013 Skulptūra „Svetingumo vartai “, Druskininkai, Lietuva

2015 Skulptūra “ Suomis “,( arch. Gintaras Čaikauskas ), Vilnius, Lietuva

2016 Skulptūra ” Golfi “, Europos centro golfo klubas, Vilniaus rajonas, Lietuva

2016 Paminklas lietuvių tremtiniams, ( arch. Algirdas Kaušpėdas ) Tomskas, Rusija

2016 Skulptūra ” Ugniavandenis “, Valčiūnai, Vilniaus rajonas, Lietuva

2019 Atminimo ženklas architektui Antanui Vivulskiui, ( arch. Gintaras Čaikauskas ), Vilnius, Lietuva

2020 Lietuvos Partizanų memorialas Kryžkalnyje, ( arch. Saulius Pamerneckis ), Raseinių rajonas, Lietuva

2022 Meno objektas “ Vilnios žvejai “, ( arch. Diana Sabaliauskienė ), Užupis, Vilnius, Lietuva

2022 Meno objektas “ Skersvėjo Naminukas “, Užupis, Vilnius, Lietuva